SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – PODZIAŁ NA GRUPY SZKOLENIOWE (W RAMACH II NABORU DO PROJEKTU)

Przynależność do grup – dokument do pobrania: Lista Uczestników i Uczestniczek w podziale na grupy

Terminy szkoleń:

Grupa III Rzeszów
9.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

10.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

11.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

12.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

Grupa IV Rzeszów
13.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

14.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

15.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

16.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

Grupa V Rzeszów
17.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

18.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

19.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

20.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15