Ogłoszenie o III naborze wniosków

Najbliższy termin składania wniosków (III NABÓR WNIOSKÓW) planowany jest:

od 23 marca do 29 marca 2021 r.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w sposób wskazany poniżej:

  1. złożyć osobiście w Biurze Projektu znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów DO SKRZYNKI WYSTAWIONEJ PRZED DRZWIAMI POKOJU 310 (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku, tj. w dni robocze w wyłączeniem soboty i niedzieli).
  2. przesłać pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów;

Za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

Dokumenty można składać wyłącznie w terminie naboru do projektu. Dokumenty, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Przed złożeniem wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

–   dokumenty należy złożyć do skrzynki wystawionej przed drzwiami pokoju 310 WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00, prosimy aby nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00 i WYŁĄCZNIE w tych godzinach wystawiona będzie skrzynka),

–   prosimy obowiązkowo należy zakryć usta i nos (maseczką).

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz personelu projektu.


AKTUALIZACJA TERMINÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (W RAMACH II NABORU DO PROJEKTU)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Realizatora Projektu oraz Wykonawcy szkoleń zmianie ulegają terminy szkoleń z zakresu przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem szkoleń oraz przyporządkowaniem do grup szkoleniowych.

Przynależność do grup – dokument do pobrania: Lista Uczestników i Uczestniczek w podziale na grupy

Terminy szkoleń:

Grupa III Rzeszów
9.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

17.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

18.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

19.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

Grupa IV Rzeszów
20.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

21.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

22.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

23.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

Grupa V Rzeszów
24.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

25.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

26.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

27.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15


SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – PODZIAŁ NA GRUPY SZKOLENIOWE (W RAMACH II NABORU DO PROJEKTU)

Przynależność do grup – dokument do pobrania: Lista Uczestników i Uczestniczek w podziale na grupy

Terminy szkoleń:

Grupa III Rzeszów
9.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

10.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

11.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

12.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

Grupa IV Rzeszów
13.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

14.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

15.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

16.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

Grupa V Rzeszów
17.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

18.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

19.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

20.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15


Lista Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – II NABÓR

Poniżej publikujemy listę Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji (tj. rozmowy z doradcą zawodowym oraz testu kompetencji weryfikującego predyspozycje Kandydata/ Kandydatki do prowadzenia działalności gospodarczej) oraz listę formularzy rekrutacyjnych, które nie zostały zakwalifikowane do projektu lub nie przeszły pozytywnie oceny formalnej.

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej wraz z listą formularzy niezakwalifikowanych i odrzuconych w wyniku oceny formalnej


OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH (II NABÓR)

Informujemy, że ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych) do DRUGIEGO NABORU do projektu „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy” zostaje przedłużona do 5 lutego 2021 r. (na podstawie § 5 ust. 27 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie).


INFORMACJA DOTYCZĄCA II NABORU DO PROJEKTU

Na podstawie § 5 ust. 27 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie Realizator podjął decyzję O PRZEDŁUŻENIU OCENY I ETAPU REKRUTACJI (ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych) do DRUGIEGO NABORU do projektu „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji planowane jest do 21.01.2021 r.