OGŁOSZENIE PRZEDŁUŻENIU II NABORU WNIOSKÓW

Informujemy, że ze względu na problemy techniczne ze stroną internetową www.biznes.ida-system.pl w dniu 25.11.2020 r. II NABÓR WNIOSKÓW zostaje przedłużony do dnia 1 grudnia 2020 r. (wtorek) do godz. 16.00

Za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Przypominamy, że warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w sposób wskazany poniżej:

 1. osobiście w Biurze Projektu znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów DO SKRZYNKI WYSTAWIONEJ PRZED DRZWIAMI POKOJU 310 (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku).
 2. pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów;

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Przypominamy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

–   dokumenty należy złożyć do skrzynki wystawionej przed drzwiami pokoju 310 WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00, prosimy aby nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00 i WYŁĄCZNIE w tych godzinach wystawiona będzie skrzynka),

–   prosimy obowiązkowo należy zakryć usta i nos (maseczką),

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz personelu projektu.


OGŁOSZENIE O TERMINIE SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DO I NABORU WNIOSKÓW

Biznesplany należy składać w dniach od 30 listopada do 11 grudnia 2020 r. korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” (C. PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO):

–     osobiście w Biurze Projektu, znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów DO SKRZYNKI WYSTAWIONEJ PRZED DRZWIAMI POKOJU 310 (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku)

–     lub przesłać pocztą/ kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu (adres jak wyżej); o terminie złożenia Biznesplanu będzie decydować data i godzina jego wpływu do Biura Projektu (najpóźniej do godz. 16:00, 11.12.2020 r.)

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

–     dokumenty należy złożyć do skrzynki wystawionej przed drzwiami pokoju 310 WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00, prosimy aby nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00 i WYŁĄCZNIE w tych godzinach wystawiona będzie skrzynka),

–     prosimy obowiązkowo należy zakryć usta i nos (maseczką),

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz personelu projektu.


Ogłoszenie o II naborze wniosków

Najbliższy termin składania wniosków (II NABÓR WNIOSKÓW) planowany jest:

od 23 listopada do 27 listopada 2020 r.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w sposób wskazany poniżej:

 1. złożyć osobiście w Biurze Projektu znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów DO SKRZYNKI WYSTAWIONEJ PRZED DRZWIAMI POKOJU 310 (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku).
 2. przesłać pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów;

Za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

Dokumenty można składać wyłącznie w terminie naboru do projektu. Dokumenty, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Przed złożeniem wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

–   dokumenty należy złożyć do skrzynki wystawionej przed drzwiami pokoju 310 WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00, prosimy aby nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00 i WYŁĄCZNIE w tych godzinach wystawiona będzie skrzynka),

–   prosimy obowiązkowo należy zakryć usta i nos (maseczką),

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz personelu projektu.


SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – PODZIAŁ NA GRUPY SZKOLENIOWE

Przynależność do grup – dokument do pobrania:  Lista Uczestników i Uczestniczek w podziale na grupy

Terminy szkoleń:

Grupa 1 Rzeszów
10.11.2020 r. godz.: 8.30 – 15.15

12.11.2020 r. godz.: 8.30 – 15.15

13.11.2020 r. godz.: 8.30 – 15.15

14.11.2020 r. godz.: 8.30 – 15.15

Grupa 2 Rzeszów
15.11.2020 r. godz.: 8.30 – 15.15

16.11.2020 r. godz.: 8.30 – 15.15

17.11.2020 r. godz.: 8.30 – 15.15

18.11.2020 r. godz.: 8.30 – 15.15Lista Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

Poniżej publikujemy listę Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji (tj. rozmowy z doradcą zawodowym oraz testu kompetencji weryfikującego predyspozycje Kandydata/ Kandydatki do prowadzenia działalności gospodarczej) oraz listę formularzy rekrutacyjnych, które nie przeszły pozytywnie oceny formalnej.

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej wraz z listą formularzy odrzuconych w wyniku oceny formalnej


Informacja

Na podstawie § 5 ust. 27 Realizator podjął decyzję o przedłużeniu oceny I etapu rekrutacji do pierwszego naboru. Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji planowane jest do 5.10.2020 r.


Informacja dotycząca I NABORU WNIOSKÓW

Informacja dotycząca I NABORU WNIOSKÓW

od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.

Za datę dostarczenia Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

W sytuacji gdyby nabór do projektu został zawieszony przez dniem 21 sierpnia 2020 r. termin dostarczenia/ wpływu (data i godzina) do Realizatora dokumentów rekrutacyjnych oznacza dla dokumentów:

 1. złożonych osobiście w Biurze Projektu pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów: złożenie ich w godz. 8:00 – 16:00 w dniach, w których nabór do projektu będzie otwarty (w sytuacji ewentualnego zamknięcia naboru pojawi się informacja na stronie internetowej projektu);
 2. przesyłanych pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów: nadanie ich do godziny maksymalnie 23.59 ostatniego dnia w którym nabór do projektu będzie otwarty.

Nabór może zostać zawieszony, gdy liczba formularzy w naborze przekroczy o min. 50% planowaną dla naboru liczbę miejsc czyli złożona zostanie dwukrotność liczby formularzy w stosunku do zakładanej przez beneficjenta wielkości grupy docelowej w naborze tj. złożonych zostanie min. 50 formularzy.

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy aby:

 • nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00),
 • po wejściu do budynku w godzinach 8.00-16.00, udać się bezpośrednio do pokoju 316,
 • w pokoju poza osobą przyjmującą dokumenty może przebywać wyłącznie jedna osoba (za wyjątkiem rodzica z dzieckiem, opiekuna z osobą niepełnosprawną),
 • pozostałe osoby oczekujące na złożenie dokumentów poproszone zostaną o poczekanie przed budynkiem,
 • obowiązkowo należy zakryć usta i nos maseczką,
 • zdezynfekować ręce po wejściu do pokoju 316 udostępnionym przez Nas płynem do dezynfekcji.

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa jak i osoby przyjmującej dokumenty ze strony Realizatora projektu.


Ogłoszenie o naborze

Najbliższy termin składania wniosków (I NABÓR WNIOSKÓW) planowany jest:

 od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w sposób wskazany poniżej:

 1. złożyć osobiście w Biurze Projektu (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku) znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.
 2. przesłać pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów;

Za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

Dokumenty można składać wyłącznie w terminie naboru do projektu. Dokumenty, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Planowana liczba miejsc: 25 osób w pierwszym naborze.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i udziału w projekcie nabór może zostać zawieszony, gdy liczba formularzy w naborze przekroczy o min. 50% planowaną dla naboru liczbę miejsc (tj. złożonych zostanie 50 formularzy).

UWAGA: Przed złożeniem wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy:

–    po wejściu do budynku, udać się bezpośrednio do pokoju 316,
–    w pokoju poza osobą przyjmującą dokumenty może przebywać wyłącznie jedna osoba (za wyjątkiem rodzica z dzieckiem, opiekuna z osobą niepełnosprawną),
–    pozostałe osoby oczekujące na złożenie dokumentów poproszone zostaną o poczekanie przed budynkiem,
–    obowiązkowo należy zakryć usta i nos (np. maseczką),
–    zdezynfekować ręce po wejściu do pokoju 316 udostępnionym przez Nas płynem do dezynfekcji.

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa jak i osoby przyjmującej dokumenty ze strony Realizatora projektu.