Rekrutacja

Ogłoszenie przedłużeniu II naboru wniosków

 

Informujemy, że ze względu na problemy techniczne ze stroną internetową www.biznes.ida-system.pl w dniu 25.11.2020 r. II NABÓR WNIOSKÓW zostaje przedłużony do dnia 1 grudnia 2020 r. (wtorek) do godz. 16.00

Za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Przypominamy, że warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w sposób wskazany poniżej:

 1. osobiście w Biurze Projektu znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów DO SKRZYNKI WYSTAWIONEJ PRZED DRZWIAMI POKOJU 310 (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku).
 2. pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów;

 

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Przypominamy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

–   dokumenty należy złożyć do skrzynki wystawionej przed drzwiami pokoju 310 WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00, prosimy aby nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00 i WYŁĄCZNIE w tych godzinach wystawiona będzie skrzynka),

–   prosimy obowiązkowo należy zakryć usta i nos (maseczką),

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz personelu projektu.


LISTA NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W DOKUMENTACH REKRUTACYJNYCH

Zanim złożysz do Nas dokumenty rekrutacyjne zweryfikuj czy nie popełniłeś tych błędów. Szczegóły w załączniku poniżej.

LISTA NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W DOKUMENTACH REKRUTACYJNYCH


Ogłoszenie o II naborze wniosków

Najbliższy termin składania wniosków (II NABÓR WNIOSKÓW) planowany jest:

od 23 listopada do 27 listopada 2020 r.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w sposób wskazany poniżej:

 1. złożyć osobiście w Biurze Projektu znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów DO SKRZYNKI WYSTAWIONEJ PRZED DRZWIAMI POKOJU 310 (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku).
 2. przesłać pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów;

Za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

Dokumenty można składać wyłącznie w terminie naboru do projektu. Dokumenty, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Przed złożeniem wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

 

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

–   dokumenty należy złożyć do skrzynki wystawionej przed drzwiami pokoju 310 WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00, prosimy aby nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00 i WYŁĄCZNIE w tych godzinach wystawiona będzie skrzynka),

–   prosimy obowiązkowo należy zakryć usta i nos (maseczką),

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz personelu projektu.


Lista Kandydatek i Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

16 października 2020 r.

Informujemy, że  lista Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do Projektu „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy” opublikowana została w zakładce AKTUALNOŚCI.


Lista Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

„Lista Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji”

Poniżej publikujemy listę Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji (tj. rozmowy z doradcą zawodowym oraz testu kompetencji weryfikującego predyspozycje Kandydata/ Kandydatki do prowadzenia działalności gospodarczej) oraz listę formularzy rekrutacyjnych, które nie przeszły pozytywnie oceny formalnej.

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej wraz z listą formularzy odrzuconych w wyniku oceny formalnej


Informacja

Na podstawie § 5 ust. 27 Realizator podjął decyzję o przedłużeniu oceny I etapu rekrutacji do pierwszego naboru. Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji planowane jest do 5.10.2020 r.


Informacja dotycząca I NABORU WNIOSKÓW

od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.

Za datę dostarczenia Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów. Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

W sytuacji gdyby nabór do projektu został zawieszony przez dniem 21 sierpnia 2020 r. termin dostarczenia/ wpływu (data i godzina) do Realizatora dokumentów rekrutacyjnych oznacza dla dokumentów:

 1. złożonych osobiście w Biurze Projektu pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów: złożenie ich w godz. 8:00 – 16:00 w dniach, w których nabór do projektu będzie otwarty (w sytuacji ewentualnego zamknięcia naboru pojawi się informacja na stronie internetowej projektu);
 2. przesyłanych pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów: nadanie ich do godziny maksymalnie 23.59 ostatniego dnia w którym nabór do projektu będzie otwarty.

Nabór może zostać zawieszony, gdy liczba formularzy w naborze przekroczy o min. 50% planowaną dla naboru liczbę miejsc czyli złożona zostanie dwukrotność liczby formularzy w stosunku do zakładanej przez beneficjenta wielkości grupy docelowej w naborze tj. złożonych zostanie min. 50 formularzy.

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy:

 • nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00),
 • po wejściu do budynku (w godzinach 8.00-16.00), udać się bezpośrednio do pokoju 316,
 • w pokoju poza osobą przyjmującą dokumenty może przebywać wyłącznie jedna osoba (za wyjątkiem rodzica z dzieckiem, opiekuna z osobą niepełnosprawną),
 • pozostałe osoby oczekujące na złożenie dokumentów poproszone zostaną o poczekanie przed budynkiem,
 • obowiązkowo należy zakryć usta i nos (np. maseczką),
 • zdezynfekować ręce po wejściu do pokoju 316 udostępnionym przez Nas płynem do dezynfekcji.

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa jak i osoby przyjmującej dokumenty ze strony Realizatora projektu.

Najbliższy termin składania wniosków
(I NABÓR WNIOSKÓW) planowany jest:
od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w sposób wskazany poniżej:

 1. złożyć osobiście w Biurze Projektu (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku) znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.
 2. przesłać pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów;

Za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

Dokumenty można składać wyłącznie w terminie naboru do projektu. Dokumenty, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Planowana liczba miejsc: 25 osób w pierwszym naborze.
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i udziału w projekcie nabór może zostać zawieszony, gdy liczba formularzy w naborze przekroczy o min. 50% planowaną dla naboru liczbę miejsc (tj. złożonych zostanie 50 formularzy).

UWAGA: Przed złożeniem wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy:
–    po wejściu do budynku, udać się bezpośrednio do pokoju 316,
–    w pokoju poza osobą przyjmującą dokumenty może przebywać wyłącznie jedna osoba (za wyjątkiem rodzica z dzieckiem, opiekuna z osobą niepełnosprawną),
–    pozostałe osoby oczekujące na złożenie dokumentów poproszone zostaną o poczekanie przed budynkiem,
–    obowiązkowo należy zakryć usta i nos (np. maseczką),
–    zdezynfekować ręce po wejściu do pokoju 316 udostępnionym przez Nas płynem do dezynfekcji.

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa jak i osoby przyjmującej dokumenty ze strony Realizatora projektu.

Okres realizacji projektu: 1.03.2020 r. – 30.06.2022
O terminie składania dokumentów będziemy informować na tej stronie

Dokumenty rekrutacyjne publikowane są w zakładce DOKUMENTY
(na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu)