Rekrutacja

INFORMACJA NA TEMAT OCENY BIZNESPLANÓW (III nabór)

Ocena formalna Biznesplanów: maksymalnie 15 dni roboczych od daty zamknięcia naboru Biznesplanów (planowane jest zakończenie oceny formalnej do 30 lipca 2021 r.)

Ocena merytoryczna Biznesplanów przez Komisję Oceny Wniosków planowana jest w terminie 30 lipca -2 sierpnia 2021 r.

Na podstawie oceny dokonanej przez KOW sporządzona zostanie wstępna lista rankingowa Biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

INFORMACJA NA TEMAT OCENY BIZNESPLANÓW (II nabór)

Ocena formalna Biznesplanów: maksymalnie 15 dni roboczych od daty zamknięcia naboru Biznesplanów (planowane jest zakończenie oceny formalnej do 30 kwietnia 2021 r.)

Ocena merytoryczna Biznesplanów przez Komisję Oceny Wniosków planowana jest w terminie 4-5 maja 2021

Na podstawie oceny dokonanej przez KOW sporządzona zostanie wstępna lista rankingowa Biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.


Ogłoszenie o III naborze wniosków

 

Najbliższy termin składania wniosków (III NABÓR WNIOSKÓW) planowany jest:

od 23 marca do 29 marca 2021 r.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w sposób wskazany poniżej:

 1. złożyć osobiście w Biurze Projektu znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów DO SKRZYNKI WYSTAWIONEJ PRZED DRZWIAMI POKOJU 310 (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku).
 2. przesłać pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów;

Za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

Dokumenty można składać wyłącznie w terminie naboru do projektu. Dokumenty, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Przed złożeniem wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

–   dokumenty należy złożyć do skrzynki wystawionej przed drzwiami pokoju 310 WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00, prosimy aby nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00 i WYŁĄCZNIE w tych godzinach wystawiona będzie skrzynka),

–   prosimy obowiązkowo należy zakryć usta i nos (maseczką),

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz personelu projektu.


Lista Kandydatek i Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – II NABÓR

Poniżej publikujemy listę Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do Projektu „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy” w ramach II naboru do projektu.

Lista rankingowa wraz z listą osób niezakwalifikowanych i osób odrzuconych z udziału w projekcie – II nabór


Lista Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – II NABÓR

Poniżej publikujemy listę Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji (tj. rozmowy z doradcą zawodowym oraz testu kompetencji weryfikującego predyspozycje Kandydata/ Kandydatki do prowadzenia działalności gospodarczej) oraz listę formularzy rekrutacyjnych, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu rekrutacji lub nie przeszły pozytywnie oceny formalnej.

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej wraz z listą formularzy niezakwalifikowanych i odrzuconych w wyniku oceny formalnej


OSTATECZNA LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA (I nabór)

Poniżej publikujemy Ostateczną listę biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Projektu „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

OSTATECZNA-LISTA-BIZNESPLANÓW-DO-DOFINANSOWANIA-I NABÓR


WSTĘPNA LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA (I nabór)

Poniżej publikujemy Wstępną listę biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Projektu „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

WSTEPNA-LISTA-BIZNESPLANÓW-DO-DOFINANSOWANIA-I NABÓR


WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW (I nabór)

Poniżej publikujemy Listę biznesplanów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach Projektu „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

LISTA-BIZNESPLANÓW-POZYTYWNA-OCENA-FORMALNA-I NABÓR


INFORMACJA NA TEMAT OCENY BIZNESPLANÓW (I nabór)

Ocena formalna Biznesplanów: 15 dni roboczych od daty zamknięcia naboru Biznesplanów (do 5 stycznia 2021 r.)

Ocena merytoryczna Biznesplanów przez Komisję Oceny Wniosków planowana jest w terminie 8-11 stycznia 2021

Na podstawie oceny dokonanej przez KOW sporządzona zostanie wstępna lista rankingowa Biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.


Ogłoszenie przedłużeniu II naboru wniosków

 

Informujemy, że ze względu na problemy techniczne ze stroną internetową www.biznes.ida-system.pl w dniu 25.11.2020 r. II NABÓR WNIOSKÓW zostaje przedłużony do dnia 1 grudnia 2020 r. (wtorek) do godz. 16.00

Za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Przypominamy, że warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w sposób wskazany poniżej:

 1. osobiście w Biurze Projektu znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów DO SKRZYNKI WYSTAWIONEJ PRZED DRZWIAMI POKOJU 310 (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku).
 2. pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów;

 

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Przypominamy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

–   dokumenty należy złożyć do skrzynki wystawionej przed drzwiami pokoju 310 WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00, prosimy aby nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00 i WYŁĄCZNIE w tych godzinach wystawiona będzie skrzynka),

–   prosimy obowiązkowo należy zakryć usta i nos (maseczką),

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz personelu projektu.


LISTA NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W DOKUMENTACH REKRUTACYJNYCH

Zanim złożysz do Nas dokumenty rekrutacyjne zweryfikuj czy nie popełniłeś tych błędów. Szczegóły w załączniku poniżej.

LISTA NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W DOKUMENTACH REKRUTACYJNYCH


Ogłoszenie o II naborze wniosków

Najbliższy termin składania wniosków (II NABÓR WNIOSKÓW) planowany jest:

od 23 listopada do 27 listopada 2020 r.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w sposób wskazany poniżej:

 1. złożyć osobiście w Biurze Projektu znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów DO SKRZYNKI WYSTAWIONEJ PRZED DRZWIAMI POKOJU 310 (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku).
 2. przesłać pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów;

Za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

Dokumenty można składać wyłącznie w terminie naboru do projektu. Dokumenty, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Przed złożeniem wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

 

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

–   dokumenty należy złożyć do skrzynki wystawionej przed drzwiami pokoju 310 WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00, prosimy aby nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00 i WYŁĄCZNIE w tych godzinach wystawiona będzie skrzynka),

–   prosimy obowiązkowo należy zakryć usta i nos (maseczką),

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa oraz personelu projektu.


Lista Kandydatek i Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

16 października 2020 r.

Informujemy, że  lista Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do Projektu „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy” opublikowana została w zakładce AKTUALNOŚCI.


Lista Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

„Lista Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji”

Poniżej publikujemy listę Kandydatów i Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji (tj. rozmowy z doradcą zawodowym oraz testu kompetencji weryfikującego predyspozycje Kandydata/ Kandydatki do prowadzenia działalności gospodarczej) oraz listę formularzy rekrutacyjnych, które nie przeszły pozytywnie oceny formalnej.

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej wraz z listą formularzy odrzuconych w wyniku oceny formalnej


Informacja

Na podstawie § 5 ust. 27 Realizator podjął decyzję o przedłużeniu oceny I etapu rekrutacji do pierwszego naboru. Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji planowane jest do 5.10.2020 r.


Informacja dotycząca I NABORU WNIOSKÓW

od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.

Za datę dostarczenia Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów. Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

W sytuacji gdyby nabór do projektu został zawieszony przez dniem 21 sierpnia 2020 r. termin dostarczenia/ wpływu (data i godzina) do Realizatora dokumentów rekrutacyjnych oznacza dla dokumentów:

 1. złożonych osobiście w Biurze Projektu pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów: złożenie ich w godz. 8:00 – 16:00 w dniach, w których nabór do projektu będzie otwarty (w sytuacji ewentualnego zamknięcia naboru pojawi się informacja na stronie internetowej projektu);
 2. przesyłanych pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów: nadanie ich do godziny maksymalnie 23.59 ostatniego dnia w którym nabór do projektu będzie otwarty.

Nabór może zostać zawieszony, gdy liczba formularzy w naborze przekroczy o min. 50% planowaną dla naboru liczbę miejsc czyli złożona zostanie dwukrotność liczby formularzy w stosunku do zakładanej przez beneficjenta wielkości grupy docelowej w naborze tj. złożonych zostanie min. 50 formularzy.

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy:

 • nie wchodzić do budynku przed godziną 8.00 (BIURO PROJEKTU JEST CZYNNE WYŁĄCZNIE W GODZINACH 8.00-16.00),
 • po wejściu do budynku (w godzinach 8.00-16.00), udać się bezpośrednio do pokoju 316,
 • w pokoju poza osobą przyjmującą dokumenty może przebywać wyłącznie jedna osoba (za wyjątkiem rodzica z dzieckiem, opiekuna z osobą niepełnosprawną),
 • pozostałe osoby oczekujące na złożenie dokumentów poproszone zostaną o poczekanie przed budynkiem,
 • obowiązkowo należy zakryć usta i nos (np. maseczką),
 • zdezynfekować ręce po wejściu do pokoju 316 udostępnionym przez Nas płynem do dezynfekcji.

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa jak i osoby przyjmującej dokumenty ze strony Realizatora projektu.

Najbliższy termin składania wniosków
(I NABÓR WNIOSKÓW) planowany jest:
od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w sposób wskazany poniżej:

 1. złożyć osobiście w Biurze Projektu (w godz. 8:00 –16:00 od poniedziałku do piątku) znajdującym się pod adresem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.
 2. przesłać pocztą/ kurierem wyłącznie na adres Biura Projektu, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów;

Za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do Realizatora, tj. Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów.

Za datę wpływu Dokumentacji Rekrutacyjnej, uznaje się termin dostarczenia Dokumentacji Rekrutacyjnej.

Dokumenty można składać wyłącznie w terminie naboru do projektu. Dokumenty, które wpłyną poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.

Planowana liczba miejsc: 25 osób w pierwszym naborze.
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i udziału w projekcie nabór może zostać zawieszony, gdy liczba formularzy w naborze przekroczy o min. 50% planowaną dla naboru liczbę miejsc (tj. złożonych zostanie 50 formularzy).

UWAGA: Przed złożeniem wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”.

BARDZO WAŻNE W PRZYPADKU OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy:
–    po wejściu do budynku, udać się bezpośrednio do pokoju 316,
–    w pokoju poza osobą przyjmującą dokumenty może przebywać wyłącznie jedna osoba (za wyjątkiem rodzica z dzieckiem, opiekuna z osobą niepełnosprawną),
–    pozostałe osoby oczekujące na złożenie dokumentów poproszone zostaną o poczekanie przed budynkiem,
–    obowiązkowo należy zakryć usta i nos (np. maseczką),
–    zdezynfekować ręce po wejściu do pokoju 316 udostępnionym przez Nas płynem do dezynfekcji.

Ww. rozwiązania stosowane są w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa jak i osoby przyjmującej dokumenty ze strony Realizatora projektu.

Okres realizacji projektu: 1.03.2020 r. – 30.06.2022
O terminie składania dokumentów będziemy informować na tej stronie

Dokumenty rekrutacyjne publikowane są w zakładce DOKUMENTY
(na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu)