Minimalne wynagrodzenie 2021

Przypominamy, że minimalne wynagrodzenie (o którym mowa w Regulaminie Rekrutacji i udziału w projekcie) w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto.

W zakładce DOKUMENTY zamieszczono zaktualizowany załącznik nr 5.