INFORMACJA NA TEMAT OCENY BIZNESPLANÓW (II nabór)

Przypominamy, że zakończenie oceny formalnej Biznesplanów planowane jest do 30 kwietnia 2021 r.

Ocena merytoryczna Biznesplanów przez Komisję Oceny Wniosków planowana jest w terminie 4-5 maja 2021

Na podstawie oceny dokonanej przez KOW sporządzona zostanie wstępna lista rankingowa Biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.