AKTUALNE WZORY DOKUMENTÓW

Informujemy, że zmianie uległ wzór:

– Załącznika nr 1 – Wzór Formularza Rekrutacyjnego

– Załącznika nr 2 – Deklaracja udziału w projekcie i oświadczenia Kandydata

Aktualne załączniki (tj. z dnia 16.03.2021) zostały opublikowane w zakładce DOKUMENTY.

Składając dokumenty rekrutacyjne należy korzystać z aktualnych wersji dokumentów. W treści dokumentów zaktualizowano treść klauzuli dotyczącej odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.