AKTUALIZACJA TERMINÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (W RAMACH II NABORU DO PROJEKTU)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Realizatora Projektu oraz Wykonawcy szkoleń zmianie ulegają terminy szkoleń z zakresu przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem szkoleń oraz przyporządkowaniem do grup szkoleniowych.

Przynależność do grup – dokument do pobrania: Lista Uczestników i Uczestniczek w podziale na grupy

Terminy szkoleń:

Grupa III Rzeszów
9.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

17.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

18.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

19.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

Grupa IV Rzeszów
20.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

21.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

22.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

23.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

Grupa V Rzeszów
24.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

25.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

26.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15

27.03.2021 r. godz.: 8.30 – 15.15