Pomoc w założeniu własnego biznesu
– dotacje dla Twojej firmy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

WSPARCIE SZKOLENIOWE

Każdy Uczestnik projektu weźmie udział w 32 godzinnym szkoleniu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania Biznesplanu

WSPARCIE FINANSOWE

Bezzwrotna dotacja w wysokości 54.250 zł, w tym 23.050 zł na inwestycje oraz wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w wysokości 2.600 zł miesięcznie

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Pozyskaj środki i załóż wymarzoną firmę
Projekt kierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej